HƯỚNG DẪN MUA HÀNG, THANH TOÁN

Bước 1: Tìm kiếm & chọn sản phẩm

Bằng cách nhập vào khung tìm kiếm:

Hoặc sử dụng danh mục sản phẩm của website để tìm sản phẩm.

Bước 2: Đặt mua sản phẩm sau khi đã tìm & chọn được sản phẩm

Nhập thông tin để đặt mua hàng.

Bước 3: Thanh toán

Chọn hình thức thanh toán là bước cuối cùng để đặt hàng online.