Chính sách giao hàng

Thời gian giao hàng kể từ ngày đặt hàng

  • Đối với đơn hàng Nội tỉnh Khánh Hòa: Thời gian giao hàng trung bình từ 1 đến 2 ngày giao đến tay người nhận.
  • Đối với đơn hàng khu vực phía Nam: Thời gian giao hàng trung bình từ 2 đến 3 ngày giao đến tay người nhận.
  • Đối với đơn hàng khu vực phía Bắc: Thời gian giao hàng trung bình từ 3 đến 5 ngày giao đến tay người nhận.

Quy định kiểm hàng

  •  Khi giao hàng tại phía người nhận, nhân viên giao hàng đối tác sẽ ở lại giám sát đến khi người nhận hoàn tất công đoạn kiểm tra hàng. Hoàn toàn không phát sinh bất kỳ chi phí trong quá trình này.
  • Trường hợp hàng hóa thực nhận không trùng khớp với thông tin gói hàng (hóa đơn, phiếu gửi hàng) mà lỗi phát sinh không phải thuộc về đối tác thì đối tác sẽ tiến hành lập Biên bản với tư cách là bên làm chứng.
  • Trường hợp hàng hóa nhận không trùng khớp với thông tin gửi hàng (hóa đơn, phiếu gửi hàng) mà lỗi phát sinh thuộc về đối tác thì đối tác sẽ tiến hành lập biên bản hàng hóa.